Radisson Blu Hotel
Haftalık güncellemeler, iş ilanları ve değerlendirmelerden haberdar olun

Radisson Blu Hotel şirketindeki mülakatlar

Diğer kişilerin Radisson Blu Hotel şirketindeki mülakat süreci hakkında düşünceleri
Mülakat deneyimi
39 mülakata dayalı olarak
Olumlu
Mülakatın zorluğu
13 mülakata dayalı olarak
Orta
Mülakat sürecinin uzunluğu
12 mülakata dayalı olarak
Bir-iki gün

Radisson Blu Hotel şirketindeki mülakat süreci

Genel deneyim

On a scale of 1-10 where 1 is Kötü and 10 is Mükemmel, rating is 7.

On a scale of 1-10 where 1 is Kolay and 10 is Zor, rating is 6.

Mülakat sürecinin uzunluğu
Bir-iki gün
%42
Yaklaşık bir hafta
%33
Yaklaşık iki hafta
%17
Bir aydan fazla
%8
Yaklaşık bir ay
%0
En çok bildirilen adımlar
Şirkette görüşme
%75
Telefon görüşmesi/taraması
%33
Diğer
%25
Yazılı sınav
%17
Grup mülakatı
%8
En az bildirilen adımlar
Ev ödevi/örnek çalışma
%0
Problem çözme egzersizleri
%0
Sunum
%0