yok

yok Hakkında

1981 Üniversite reformundan önceki yıllarda, Türk yükseköğretim sistemi beş tür kurumdan oluşmaktaydı:
Üniversiteler,
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı akademiler,
Bir kısmı diğer bakanlıklara, çoğu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı iki yıllık meslek yüksekokulları ile konservatuvarlar,
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı üç yıllık eğitim enstitüleri,
Mektupla
 – daha fazla